Kapittel 1 – Grunnleggende mengdelære / Introduksjon