Velkommen til nettkurset for

Logiske metoder

Dette nettkurset er et supplement til boken Logiske metoder og har som formål å introdusere og forklare de viktigste og mest essensielle begrepene innenfor matematikk og realfag. Her kan du studere alle kapitlene i boken gjennom videoforelesninger og oppgaver og lære det mest grunnleggende innenfor mengdelære, logikk, bevismetoder, kombinatorikk, grafteori og mye annet. Dersom du tar kurset IN1150 ved Institutt for informatikk er det viktig at du sjekker semestersiden og din UiO-e-post slik at du ikke går glipp av viktig informasjon. Lykke til!