Logiske metoder

Roger Antonsen

Formålet med boken er å legge et solid grunnlag for et realfaglig studium, og å introdusere og forklare de viktigste og mest essensielle begrepene innenfor matematikk og realfag. Mange tenker at matematikk er regning, formler, tall og merkelige bokstaver. Men matematikk er mye mer enn å utføre beregninger, manipulere symboler og sette inn i formler. Matematikk handler om å oppdage mønstre, gjennomføre resonnementer, finne moteksempler og argumentere logisk. Matematikk er en måte å tenke på, og en aktivitet som er både ekstremt kreativ og utfordrende.

Denne boken er ment som en introduksjon til vitenskapelig, og spesielt matematisk, tankegang for dem som begynner på et universitets- eller høyskolestudium. Formålet med boken er å legge et solid grunnlag for et realfaglig studium, og å introdusere og forklare de viktigste og mest essensielle begrepene innenfor matematikk og realfag. Gjennom 25 korte kapitler, i en original og visuell fremstilling, vil studentene lære det mest grunnleggende innenfor mengdelære, logikk, bevismetoder, kombinatorikk, grafteori og mye annet.

Logiske metoder passer spesielt godt til dem som ikke har studert før, slik at overgangen til et universitets- eller høyskolestudium blir lettere. Boken har også overføringsverdi til andre studier enn realfag og er en nyttig og fascinerende inngang til vitenskapelig og logisk tankegang. Roger Antonsen mottok Universitetsforlagets Lærebokpris for 2013 for denne boken.

Studiebok til Logiske metoder

Studiebok til Logiske metoder er et nyttig supplement og en praktisk støttebok for deg som bruker boken «Logiske metoder» av Roger Antonsen.

Boken har tre hoveddeler (og én ekstradel):

  • I den første delen finner du for hvert kapittel (1) kort fortalt, (2) vanlige feil, (3) tips og triks og (4) test deg selv.
  • I den andre delen finner du hundre nye oppgaver som går mer på tvers enn oppgavene i læreboken.
  • I den tredje delen finner du løsningsforslag> til alle oppgavene med odde tall fra læreboken samt løsningsforslag til alle oppgavene i studieboken.
  • Til slutt finner du en ordliste med de 236 viktigste ordene fra læreboken, med engelsk oversettelser, definisjoner og angivelser av de relevante kapitlene i læreboken.
  • Helt til slutt finner du en engelsk-norsk ordliste.

Ressurser

Boken brukes som lærebok i kurset IN1150 – Logiske metoder for informatikk (tidligere INF1080) ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Dette kurset går nå som et rent nettkurs hver høst og som et ordinært kurs hver vår. Fra og med 2016 begynte vi også med et interaktivt selvstudium med Open edX. Dette har vi nå utviklet videre til et nettkurs, som du finner på https://logiskemetoder.no/nettkurs/.

Utgangspunktet for nettkurset var at vi begynte med å filme alle forelesningene blitt i 2014. Disse videoene finner du her:

INF1080 – Høsten 2016 – YouTube

INF1080 – Høsten 2015 – YouTube

INF1080 – Høsten 2014 – YouTube

Retteliste

Følgende er en oversikt over alle kjente skrivefeil og mangler i boken. Hvis du finner noen feil som ikke er oppgitt her, send en e-post til logiskemetoder@universitetsforlaget.no og si ifra om det. (Initialene i parentes angir hvem som har funnet feilen.) Ingen feil er for liten til å si ifra om.

Retteliste for 1. opplag (2014)

Retteliste for 2. opplag (2015)

Alle feilene over har blitt korrigert for 2. opplag av boken. Følgende finnes dermed i begge opplag.

Retteliste for 3. opplag (2018)

Alle feilene over har blitt korrigert for 3. opplag av boken. Følgende finnes dermed i tre opplag.

Retteliste for studieboken

Sist oppdatert: 2019-06-18