Logiske metoder

Roger Antonsen

«Formålet med boken er å legge et solid grunnlag for et realfaglig studium, og å introdusere og forklare de viktigste og mest essensielle begrepene innenfor matematikk og realfag. Mange tenker at matematikk er regning, formler, tall og merkelige bokstaver. Men matematikk er mye mer enn å utføre beregninger, manipulere symboler og sette inn i formler. Matematikk handler om å oppdage mønstre, gjennomføre resonnementer, finne moteksempler og argumentere logisk. Matematikk er en måte å tenke på, og en aktivitet som er både ekstremt kreativ og utfordrende. Denne boken er ment som en introduksjon til vitenskapelig, og spesielt matematisk, tankegang for dem som begynner på et universitets- eller høyskolestudium. Formålet med boken er å legge et solid grunnlag for et realfaglig studium, og å introdusere og forklare de viktigste og mest essensielle begrepene innenfor matematikk og realfag. Gjennom 25 korte kapitler, i en original og visuell fremstilling, vil studentene lære det mest grunnleggende innenfor mengdelære, logikk, bevismetoder, kombinatorikk, grafteori og mye annet.»

«Logiske metoder» passer spesielt godt til dem som ikke har studert før, slik at overgangen til et universitets- eller høyskolestudium blir lettere. Boken har også overføringsverdi til andre studier enn realfag og er en nyttig og fascinerende inngang til vitenskapelig og logisk tankegang. Roger Antonsen mottok Universitetsforlagets Lærebokpris for 2013 for denne boken.

Ressurser

Boken brukes som lærebok i kurset INF1080 – Logiske metoder for informatikk ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. I dette kurset har alle forelesningene blitt filmet siden 2014, og videoene fiiner du nedenfor. I 2016 tester vi også ut et interaktivt selvstudium med Open edX.

INF1080 – Høsten 2016 – YouTube

INF1080 – Høsten 2015 – YouTube

INF1080 – Høsten 2014 – YouTube

Retteliste

Følgende er en oversikt over alle kjente skrivefeil og mangler i boken. Hvis du finner noen feil som ikke er oppgitt her, send en e-post til logiskemetoder@universitetsforlaget.no og si ifra om det. (Initialene i parentes angir hvem som har funnet feilen.) Ingen feil er for liten til å si ifra om.

Sist oppdatert: 2017-09-04

Retteliste for 1. opplag (2014)

Retteliste for 2. opplag (2015)

Alle feilene over har blitt korrigert for 2. opplag av boken. Følgende finnes dermed i begge opplag.